לראש הדף


מה נלמד בשיעור הזה?


בשיעור הזה נעסוק בסימני היתק.

"דיאז" (עלייה בחצי טון)

"במול" (ירידה בחצי טון).

"בקר" (המשך הצליל)

דני מסביר בשיעור במפורט מהם הסימנים הללו.


דו = C

רה = D

מי = E

פה = F

סול = G

לה = A

סי = B

כל התווים שדני מנגן בשיעור נמצאים תחת לשונית "שרטוטים".

מושגים ושרטוטים


* טון – מרווח של 2 סריגים.
* דיאז – העלאה של התו בחצי טון.
* במול – ירידה של התו בחצי טון.שירטוט 1:

שירטוט 2: